Tsirkooniumtööd

Populaarsete tsirkooniumtööde valmistamiseks kasutame uue generatsiooni CAD/CAM tehnoloogial põhinevat freesi imes-icore, mis võimaldab nende tootmist otse meie enda hambalaboris. Tsirkooniumist valmistatakse täisanatoomilisi zirkoonium kroone ja sildasid. Samuti kroonide kapesid ja sildade karkasse. In-, on- ja overlay’d ning individuaalseid implantaadi abutmente. Vältimaks mikropragusid ning suuremaid lõhenemisi kasutame tsirkooniumtööde töötlemiseks ainult vesijahutusega turbiinmootorit.