Kipsmudelid

Enne kui jäljendid või proovist tulnud tööd hambatehnikuteni jõuavad desinfitseeritakse nad osoneeritud veega. Osonaator muudab tavalise kraanivee osoneeritud veeks, mis hävitab 10 sekundi jooksul nii viirused kui bakterid.

Kõikide protsesside tarvis oleme hambalaborile seadnud kriteeriumid, mis peavad olema täidetud.

Kipsmudelite valmistamiseks kasutame kõrgkvaliteedilisi kipse ning seadmeid, mis on läbi aastate tõestanud meie hambalaboris oma sobivust, peamiselt Amann-Girrbach ning Picodent. Amann-Girrbach Smartbox doseerib automaatselt kipsi ja vee õigesse vahekorda. Õhumullide vältimiseks kasutame mudelikipside segamiseks vaakumsegajat. Kombineeritud mudelite valmistamiseks kasutame Amann-Girrbachi Giroform soklisüsteemi. Enne töödega alustamist teostame kõikide mudelite analüüsi, eemaldame võimalikud defektid ning eelkontaktid.